BESTUUR

Het bestuur van stichting Kamerata Zuid bestaat uit drie bestuursleden die kosteloos hun kennis en ervaring ter beschikking stellen om het doel van de stichting te realiseren. Voor hun inzet wordt geen beloning uitgekeerd. Wel ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte kosten, mits deze vooraf door de penningmeester zijn goedgekeurd en bij declaratie een originele bescheiden wordt overhandigd.

Peter van Raamsdonk (voorzitter)

Op 6-jarige leeftijd startte ik mijn muzikale activiteiten bij harmonie “De Bazuin” in Oud-Beijerland. Een amateurvereniging waar ik in mijn periode als voorzitter het genoegen heb gehad om samen te werken met de (destijds) jonge dirigent Frank Adams.
 

In het dagelijks leven adviseer ik voor ABN AMRO internationale ondernemingen op het gebied van

(complexe) cash & liquidity management vraagstukken. Hierbij word ik uitgedaagd om passende

maatwerkoplossing(en) aan te bieden en deze met een toegewijd team geruisloos te implementeren.
Dat spreekt mij ook zo aan in de missie van Kamerata Zuid: in nauwe samenwerking met

een gepassioneerd en vakkundig team projecten initiëren en uitvoeren waarbij zoveel mogelijk mensen

in aanraking komen met klassieke muziek. Ik ben trots hier een bijdrage aan te mogen leveren!

voorzitter@kameratazuid.nl

Niels Verweij (penningmeester)

Muziek speelt een belangrijke rol in mijn leven. Maar ik werk als Business Controller ook graag met cijfers. In mijn rol als penningmeester van Kamerata Zuid kan ik beide passies combineren. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het bestuur en de leiding van dit orkest. Samen zoeken we steeds naar nieuwe verbintenissen in de muziek waarmee we een breed publiek kunnen bereiken.

Joost van den Ossenblok (secretaris)

Tien jaar lang heb ik met veel plezier klarinet gespeeld, zowel bij de harmonie als in ensembles. Hoewel ik hiermee gestopt ben luister ik nog erg graag naar muziek. In het dagelijks leven ben ik uitgever Non-fictie van A.W. Bruna en bemoei ik me met o.a. de redactionele begeleiding van auteurs, vormgeving, marketing en verkoop. Met deze kennis en ervaring op het gebied van creativiteit en commercie probeer ik een waardevolle bijdrage te leveren als secretaris van Kamerata Zuid.

Please reload

© 2018 Stichting Kamerata Zuid        Privacystatement